DE TREDEN

De treden zullen afkomstig zijn van de n.v. BOMARBRE-MARBRALYS, uit te voeren overeenkomstig onderstaande specificaties:

 1. Vorm
  • Treden: zie specifieke beschrijving vermeld op de technische fiche van het gewenste type.
  • Trapplinten 1,5 cm dik: type vermelden.
  • Schrobrand (eventueel): opgelijmd of aangestort.
  • Antislipneus (eventueel): type vermelden.
  • Boordstukken: 4,5 cm dik.
 2. Uitzicht en samenstelling
  Overeenkomstig het gekozen type composiet, zie beschrijving:
  • Terrazzo tiles – serie marbra plane
 3. Fabricatie

  De treden worden gegoten in speciaal gemaakte mallen op langwerpige tafels die dan op speciale triltafels worden getrild. De studie van de wapening wordt uitgevoerd door een ingenieur, en is ten laste van de fabrikant. Na minstens 8 dagen verharding worden de treden mechanisch geslepen, zodat de natuursteenkorrels op hun grootste diameter zichtbaar worden.
  Hierna worden alle zichtbare oppervlakken gepolijst tot een volledig glad oppervlak. Krassen of gaatjes mogen niet zichtbaar zijn. Alle zichtbare hoeken of boorden worden gefaceteerd. De treden zijn geheel monolithisch en uitgevoerd overeenkomstig de afmetingen en details vermeld op de goedgekeurde plannen.

 4. Technische eigenschappen
  • Slijtweerstand: overeenkomstig het gekozen type composiet
  • Porositeit: max. 8% voor de ganse massa
  • Drukweerstand: min. 40N/mm²

DE BORDESSEN

Al het voorgaande is van toepassing, speciaal wat uitzicht en samenstelling betreft. Deze worden uitgevoerd met grote platen of tegels (type en formaat omschrijven). De plinten op de bordessen zijn in de volle massa gegoten en mogen niet uit tegels gezaagd worden.


ALGEMENE VOORWAARDEN

 • De uitvoerende firma moet aanvaard worden door het bestuur en/of de architect. Tevens moet zij nog aan de hierna volgende voorwaarden voldoen. De aannemer levert hiervan op de eerste vraag van het bestuur en/of de architect, de nodige bewijzen.
 • Minstens 20 jaar praktische ervaring hebben in het fabriceren en plaatsen van traptreden.
 • In de laatste jaren minstens 20 grote werken uitgevoerd hebben (gebouwen van openbaar nut, zoals ministeries, stations, scholen, ziekenhuizen, enz).
 • De bevloering van de bordessen dienen door dezelfde fabrikant vervaardigd te zijn.
 • Over een laboratorium beschikken met de nodige uitrusting om regelmatig de hogervermelde proeven te kunnen uitvoeren.
 • De fabrikant zal zelf alle opmetingen ter plaatse verrichten. Op basis daarvan zal zij dan in haar eigen studiebureel de uitvoeringsplannen opmaken en deze ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorleggen.

PLAATSING

Deze dient te geschieden volgens de regels der kunst door gespecialiseerde vaklui van de fabrikant.


Bekijk de Technische fiche